search:

Czy warto w pracy magisterskiej kontynuować temat licencjatu?

Tematy, na które są pisane prace licencjackie na zakończenie pierwszego etapu studiów w systemie bolońskim są przez niektórych studentów chętnie kontynuowane podczas pisania przez nich prac magisterskich. Z pewnością warto taką możliwość rozważyć, gdyż ma to wiele zalet.

Możemy zdecydować sporządzenie analiz

Przede wszystkim kontynuując jakiś temat mamy już dobrze opanowane podstawy teoretyczne. Praca magisterska może więc służyć do pogłębienia pewnych obszarów, które obejmowała praca licencjacka. Można również zdecydować się na wykonanie badań, które pozwolą szerzej i bardziej dogłębnie, na konkretnym przykładzie, wykazać pewne tezy zawarte w pracy licencjackiej.

Prościej zbierać

Ponadto znamy już literaturę dotyczącą danego tematu oraz nazwiska autorytetów, których opinie są niezwykle szanowane. Dzięki temu łatwiej jest zbierać materiały do pracy magisterskiej, a przy tym, jako kontynuatorzy danego tematu możemy przez promotora zostać potraktowani jako pasjonaci danego zjawiska i dzięki temu ułatwi nam on dostęp do wielu znakomitych publikacji czy spotkań ze sławami danej dziedziny.

Prace magisterskie opracowywane nieszczególnie bliskie

Zanim jednak podejmie się taką decyzję, trzeba się dobrze zastanowić, czy na pewno temat, na który pisaliśmy pracę licencjacką nadal nas interesuje. Jeśli tak nie jest to lepiej dać sobie spokój z jego kontynuacją i wybrać tematykę bardziej zbliżoną do naszych aktualnych zainteresowań i planów związanych z pracą zawodową. Prace magisterskie pisane na niezbyt bliskie nam tematy z reguły nie są pracami wysokiej jakości, gdyż są traktowane jako nużąca konieczność.