search:

Komercjalizacji wyników badań naukowych i prac magisterskich.

Ostatni rok studiów to czas wzmożonej pracy wielu tysięcy, a nawet milionów studentów. To wówczas wtedy zasiadają oni do napisania jednego z największych, a zarazem i najważniejszych dzieł naukowych w życiu - pracy magisterskiej. Prace magisterskie to swoistego rodzaju przepustka do lepszej przyszłości. To, dzięki nim można wspiąć się po drabinie edukacyjnej i stać się bardziej atrakcyjnym na rynku pracy.

Jednak ogólny dostęp do wiedzy, zasobów internetowych sprawił, że pisząc prace magisterskie, licencjackie czy jakiekolwiek inne prace naukowe młodzi ludzie dopuszczają się kradzieży intelektualnej, popularnie zwanej plagiatem.

Zbyt duża ilość plagiatów sprawiła, że uczelnie wypowiedziały wojnę nieuczciwym studentów. Dokonano reformy szkolnictwa w zakresie ochrony praw własności intelektualnej - obowiązek wprowadzenia regulaminów zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Czy są to zmiany na lepsze? Z pewnością tak, w końcu dzięki owym procesom komercjalizacyjnym zyskają nie tylko wykładowcy, ale i dydaktyka, a studenci będą bogatsi o nowe doświadczenia.

Reforma szkolnictwa w zakresie ochrony praw własności intelektualnej to jeden z najważniejszych kroków, jakie podjęto w zakresie szkolnictwa wyższego. Czy przyniesie on oczekiwane zmiany i sprawi, że własność intelektualna będzie lepiej chroniona. Czas pokaże.